Биз жөнүндө

ӨЗ ТАРЫХЫБЫЗДЫ АҢДАП ТҮШҮНҮҮ. ЭСИМДЕ БИЗ КИМБИЗ? Тарыхтагы жана элдин эсинде көмүскөдө калган окуяларды, фактыларды, процесстерди изилдөө жана аңдап түшүнүү боюнча талкуу аянтчасы. Бул аянтчага XX-XXI кылымдардагы Кыргызстандын жана Борбордук Азиянын тарыхына көз чаптырып, салым кошууга...

Макалалар

Тема: 1937-38-жылдары Украинада репрессияланган кыргызстандыктар

С.А.Арстанов, т.и.к., ОшМУнун доценти Макалада 1930-жылдардын башында Украинага сүргүнгө айдалып барып, 1937-38жылдары репрессия саясатына кабылган кыргызстандыктардын турмушу архив материалдарына таянуу...