Тема: 1937-38-жылдары Украинада репрессияланган кыргызстандыктар

С.А.Арстанов, т.и.к., ОшМУнун доценти Макалада 1930-жылдардын башында Украинага сүргүнгө айдалып барып, 1937-38жылдары репрессия саясатына кабылган кыргызстандыктардын турмушу архив материалдарына таянуу менен чагылдырылды. 1931-жылы 29-июнда ВКП…

Кырчындан Херсонго айдалган «кулактын тукуму»

1930-жылдардагы коллективдештирүүдө бийлик “эл душманы” деп тапкан кээ бир кыргызстандыктар Украинага айдалган.1930-жылдардагы коллективдештирүү кезинде бийлик “эл душманы” деп аныктаган кээ бир кыргызстандыктар Орусиянын Оренбург облусуна,…

Жодотбек Байбосуновдун өмүр жолу

Жодотбек Ахмедович Байбосунов 1924-жылы 3-ноябрда Кемин районунун Жаңы-Алыш айылында (Кемин районунун Чоң-Кемин сельсоветинин Жантай айылы) жарык дүйнөгө келген. Коллективдештирүү жылдарында, тактап айтканда 1931-жылы Жодотбектин ата-энеси…