Жодотбек Байбосуновдун өмүр жолу

Жодотбек Ахмедович Байбосунов 1924-жылы 3-ноябрда Кемин районунун Жаңы-Алыш айылында (Кемин районунун Чоң-Кемин сельсоветинин Жантай айылы) жарык дүйнөгө келген. Коллективдештирүү жылдарында, тактап айтканда 1931-жылы Жодотбектин ата-энеси…